ipe5toxml: Update
[shuber-gentoo-overlay.git] / media-gfx / pdftoipe / Manifest
2018-03-18 Stefan Huberpdftoipe: Update
2015-04-06 Stefan HuberAdd media-gfx/pdftoipe-9999
2014-05-07 Stefan HuberAdd media-gfx/pdftoipe-20140303
2014-05-07 Stefan HuberAdd media-gfx/ipe-7.1.5
2014-02-06 Stefan Huberpdftoipe: Add patch for missing <page>-bug
2014-01-30 Stefan HuberAdd pdftoipe-20130124
2012-08-09 Stefan HuberFix pdftoipe for poppler-0.20
2011-12-04 Stefan Hubermedia-gfx/pdftoipe: add poppler patch
2011-09-16 Stefan Huberadd pdftoipe-20110916
2011-05-23 Stefan Huberadd pdftoipe-20110517
2011-01-16 Stefan Huberadd pdftoipe-20110116
2010-09-14 Stefan HuberAdd Ipe tools and change Ipe homepage